Results of the 17th Jujo Jiang Cup Youth Goe Tournament

Results of the 17th Jujo Jiang Cup Youth Goe Tournament

Division A           Wins    SOS     SODS          place
(7d--4d)
Aaron  Ye               3/3                              1
Andrew Lu              2/3                             2
Jeremy Chiu            1/3                             3
Tianyi Liu                0/3                             4

Division B             Wins    SOS     SODS           place
(3d--1d)

Liu, Daniel        3D       3/3       3          3                      1         
Liao, Austen     3D       2/3       5          2                      2         
Liu, Louie         3D       2/2                                           3         
Qu, Larry         3D       1/3       6          1                      4         
Feng, Gilbert    3D       1/3       3                                  5         
Feng, Raymend3D        0/2       5                                  6         
Fang, Kevin      3D       0/2       3                                  7

Division C             Wins   SOS      SODS           place
(1k--8k)          

Liu, Eric           1K       4/5       9          8                      1         
Xia, Calvin       1K       3/4       8          4                      2         
Wang, Kevin    1K       2/4       8          4                      3         
Tan, Bryan       1K       2/4       8          2                      4          2 way tie
Cheng, Ary       1K       2/4       8          2                      4          2 way tie
Mi, Jonathan     1K       1/5       13        2                      6         
Mi, Jeffrey        1K       1/4       11        4                      7                     

Division D             Wins   SOS     SODS            place
(9k--16k)        

Ye, Dyson        9K       5/5       10        10                    1         
Huang, Eric      9K       4/5       11        8                      2         
Tang, Ryon       9K       3/4       13        8                      3         
Zheng, Jerilyn   9K       3/4       11        6                      4         
Zheng, Rick      9K       3/5       11        5                      5         
Huang, Shinda  9K       3/5       7          2                      6         
Kao, Jason       9K       2/5       17        6                      7         
Zheng, Lucas    9K       2/5       11        1                      8         
Jerry Lu            9K       2/4       8          1                      9         
Li, Elwin           9K       1/4       12        1                      10       
Jiang, Jason      9K       1/5       10                                11        2 way tie
Li, Tina              9K       1/4       10                                11        2 way tie
Liu, Bob           9K       0/5       9                                  13       
Gao, Amber     9K       0/0                                           14       

Division E              Wins   SOS     SODS           place
(17--29k)

Cheng, Matthew17K    4/5       8          8                      1         
Deng, Bruce        17K  3/5       7          3                      2         
Hu, Anson           17K  2/5       9          2                      3         
Bian, Andrew      17K  2/5       7          1                      4         
Liu, Jessica          17K  1/5       9                                  5         
Chien, Philip        17K  0/5       8                                  6         
Wang, Kevin       17K  0/0                                           7

13x13                       Wins   SOS     SODS             place

Tang, Adam     29K     5/5       13        13                    1         
Wang, Daiwei   29K     4/5       12        7                      2         
Ding, Tevin       29K     3/5       14        5                      3         
Wang, Sean      29K     2/5       15        3                      4         
Lu, Yiwen        29K     2/5       12        2                      5         
Ding, Daisy       29K     2/5       11        3                      6         
Tang, Daniel     29K     1/5       12        1                      7         
Kwong, Roland29K     1/5       11        2                      8