19th Jujo Jiang Cup Youth Goe Tournament

19th Jujo Jiang Cup Youth Goe Tournament

DATE: Sunday, March 29, 2015.
 

Results of the 2015 Northern California Ing Cup / Jujo Jiang Ing Cup

Results of the 2015 Northern California Ing Cup / Jujo Jiang Ing Cup

2015 Northern California Ing Cup, 2015/02/14, Open section
 
Final Standings
Player Rnk Wins SOS SODS HtH Place Ties
Zhang, Li 9D 4/4 11 11 0 1
Liu, Xi 9D 3/4 10 6 0 2
Kim, You Whan 7D 3/4 9 5 0 3
Chen, Boyang 7.4 3/4 5 1 0 4
Rui, NaiJian 6D 2/4 10 3 0 5
Cho, Beomgeun 7D 2/4 8 2 0 6
Hu, Xiaotian 7D 2/4 7 2 0 7
Ye, Aaron 6.4 2/4 6 1 0 8
Burrall, Matthew 6.9 1/4 7 0 0 9 2 way tie
Chiu, Jeremy 6.6 1/4 7 0 0 9 2 way tie
Lee, Eric 4.7 0/3 6 0 0 11
Bull, Mike 6D 0/2 4 0 0 12

2015 Northern California Ing Cup / Jujo Jiang Ing Cup

2015 Northern California Ing Cup / Jujo Jiang Ing Cup

Sponsored by Ing's Goe of California
 

Results of the 17th Ing's Cup Youth Goe Tournament

Results of the 17th Ing's Cup Youth Goe Tournament

Place
 
19 X 19
Division A:
1  Xiao Tian Hu
2  Aaron Ye
3  Jeremy Chiu
 
Division B:
1  Jianing Fan
2  JingJia Meng
3  Ary Cheng
 
Division C
1  Eric Huang
2  Elwin Li
3  Shinda Huang
 
Division D
1  Andrew Wu
2  Jonathan Li
3  Jessica Liu
 

17th Ing's Cup Youth Goe Tournament

17th Ing's Cup Youth Goe Tournament

 
DATE: Sunday, November 02, 2014.
 

2014 Summer Go Day Camp

2014 Summer Go Day Camp

Learning Go From a Professsional
 
Teacher: Mingjiu Jiang, Professional 7 Dan

Results of the 18th Jujo Jiang Cup Youth Goe Tournament

Results of the 18th Jujo Jiang Cup Youth Goe Tournament

Place
 
19 X 19
Division A:
1  Xiao Tian Hu
2  Aaron Ye
3  Anthony Chiang
 
Division B:
1  Gilbert Feng
2  Eric Liu
3  Ary Cheng
 
Division C
1  Adam Tang
2  Shinda Huang
3  Diana Miao
 
Division D
1  Jason Yeh
2  Aaron Shi
3  Ashley Chen
 

World Youth Championships Qualifier 2014

World Youth Championships Qualifier 2014

(Pic: Kuala Lumpur, Malaysia)

18th Jujo Jiang Cup Youth Goe Tournament

18th Jujo Jiang Cup Youth Goe Tournament

 
DATE: Sunday, March 30, 2014.
 

Results of the Northern California Ing Cup / 2014 Jiang ZhuJiu Ing Cup

Results of the Northern California Ing Cup / 2014 Jiang ZhuJiu Ing Cup

 
Final Standings
 
Player                                    Rnk  Wins  SOS  SODS  HtH  Place  Ties
Lan, Tian TMP7 6D                6D     4/4     7      7       0        1
Wong, Vanessa TMP1 6D      6D     3/4    10     7       0        2
Lu, Andrew USA14956 7D     7D     3/4     9      6       0        3
Lee, John USA1350 7D          7D     3/4     9      5       0       4
Chiu, Jeremy USA17531 6D   6D     3/4     5      2       0       5
Chen, MengMeng USA17653 6D 6D 2/4   10     3       0       6

Syndicate content